Naujienos‎ > ‎

Kanadoje nuo kontraceptinių tablečių mirė mažiausiai 23 moterys

NŠPinfo.lt redaktorė paskelbė 2013-06-13 13:39   [ atnaujinta 2013-07-16 10:19 ]

"Ka­na­do­je ma­žiau­siai 23 mo­te­rys mi­rė ir dar šim­tai ga­lė­jo su­si­ga­din­ti svei­ka­tą nuo dvie­jų rū­šių daž­niau­siai pa­sau­ly­je ski­ria­mų kon­tra­cep­ti­nių tab­le­čių, an­tra­die­nį pra­ne­šė Ka­na­dos na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas".
Comments