NŠP palankūs gydytojai

NŠP palankios sveikatos priežiūros įstaigos

Įstaigos, kuriose dirba bent po keletą NŠP palankių gydytojų.

Šeimos klinika "Sveika pradžia"

J.Balčikonio g. 3-316, Vilnius

Tel. 8 5 203 04 48, 8 605 90008

El. p. info@sveikapradzia.lt

NŠP palankūs gydytojai

NŠP palankūs gydytojai – tai šeimos pasirinkimą naudoti natūralų šeimos planavimą gerbiantys ir palaikantys gydytojai. Konsultavimas konkrečiais su metodo taikymu susijusiais klausimais yra NŠP mokytojų veiklos sritis.

Vilnius

Gydytojas

Kontaktai

Akvilė Esmantienė

(gydytoja akušerė - ginekologė)

Pažintis: 1, 2, garso įrašas

Kaunas

Gydytojas

Kontaktai

Ingrida Jackūnienė

(gydytoja akušerė - ginekologė)

Šiauliai

Gydytojas

Kontaktai

Panevėžys

Gydytojas

Kontaktai

Audronė Eigminienė

(gydytoja akušerė - ginekologė)

Jurgita Simonavičienė

(gydytoja akušerė - ginekologė)

Kėdainiai

Gydytojas

Kontaktai

Violeta Tamulienė

(gydytoja akušerė - ginekologė)

Radviliškis

Gydytojas

Kontaktai

Kretinga

Gydytojas

Kontaktai

Jei pasigedote sąraše pažįstamo NŠP palankaus gydytojo pavardės arba pats esate NŠP propaguojantis gydytojas, labai laukiame Jūsų laiško el. p. adresu redaktore@nspinfo.lt


Atmintinė gydytojui

Jei esate gydytojas, pasigendantis susistemintos medikams skirtos informacijos apie NŠP – maloniai kviečiame išklausyti šį 60 min. trukmės mokomąjį kursą apie vaisingumo pažinimu grįstą šeimos planavimą:

Atmintinė pacientei